Hiệu quả từ chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Hiệu quả từ chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Hiệu quả từ chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

          Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Hòa Bình rất coi trọng việc giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) cho học sinh tiểu học nhằm giúp các em phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo, thích nghi tốt với môi trường sống. Một trong những ngôi trường thực hiện tốt chương trình GDKNS cho học sinh của huyện là Trường tiểu học Vĩnh Bình C.


Danh mục:

Bài viết liên quan