Thành tích tập thể Lao động xuất và Bằng khen UBND tỉnh; Năm học học 2017-2018

Thành tích tập thể Lao động xuất và Bằng khen UBND tỉnh; Năm học học 2017-2018

NĂM HỌC  2017-2018 

Trường TH Vĩnh Bình nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáng ghi nhận, được UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bàng khen.

Năm học 2017-2018 trường TH Vĩnh Bình nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáng ghi nhận, được UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bàng khen.


Danh mục:

Bài viết liên quan