Tiết dạy minh họa theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" bài "Lắp mạch điện đơn giản".

Tiết dạy minh họa theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" bài "Lắp mạch điện đơn giản".

Phương pháp "Bàn tay nặn bột" là một phương pháp mới được áp dụng giảng dạy vào môn Tự nhiên - xã hội lớp 1, 2, 3 và Khoa học lớp 4 và 5. PP này nhằm giúp học sinh trải nghiệm, khám phá để tìm ra kiến thức mới. Được học với trải nghiệm thực tế học sinh rất hứng thú, tạo được sự hợp tác, mạnh ...