Gương học sinh nghèo vượt khó trong học tập

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Vĩnh Bình C có hoàn cảnh rất khó khăn. Năm học 2018-2019 được Trung ương đoàn tặng học bổng

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Vĩnh Bình C có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha của Nhung bỏ đi lúc em 3 tuổi, năm vừa tròn 7 tuổi mẹ em lấy chồng khác và từ đó đến nay không về. Nhung cùng em gái sống với bà ngoại, năm nay đã gần 70 tuổi lại mang bệnh tim. 3 bà cháu sống bằng sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng.