Hình ảnh lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

        Trường tiểu học Vĩnh Bình C, xã Vĩnh Bình là xã vùng nông thôn nằm phía Bắc quốc lộ 1A của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, có địa hình tương đối bằng phẳng. Hiện nay xã đã và đang xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó, tình hình phát triển kinh tế xã hội được nâng lên, an ninh được ổn định và giữ vững. Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện, trường đã trải qua biết bao thăng trầm cùng nhân dân trong xã với những cố gắng, nỗ lực của toàn thể CB-GV-NV, sự giúp đỡ của lãnh đạo Ngành, Đảng ủy - UBND xã Vĩnh Bình, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

       Ngày 8/9/2018, Đảng bộ, chính quyền, các thế hệ nhà giáo, học sinh và nhân dân xã Vĩnh Bình rất vinh dự, tự hào được đón nhận danh hiệu  đạt chuẩn Quốc gia - Mức độ 2.