Quyết định khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc, tặng bằng khen

Quyết định khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc, tặng bằng khen

Trường Tiểu học Vĩnh Bình C, năm học 2017-2018 được chủ tịch UBND tỉnh Bạc liêu tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu.

                                                                                      Quyết định

Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2017-2018


Danh mục:

Bài viết liên quan