Công văn 065/PGD ĐT về tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona gây ra

Công văn 065/PGD ĐT về tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona gây ra

Phòng GD ĐT tiếp tục ban hành Công văn sô 065/PGDĐT, ngày 07/02/2020 Tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra


Danh mục:

Bài viết liên quan