07/02/20  Tin từ PGDĐT  201
Phòng GD ĐT tiếp tục ban hành Công văn sô 065/PGDĐT, ngày 07/02/2020 Tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra
 03/06/18  Tin của trường  376
Hiệu quả từ chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 03/03/19  Tin của trường  348
CHUYÊN ĐỀVẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
 13/04/18  Tin của trường  378
Trường Tiểu học Vĩnh Bình C – huyện Hòa Bình đăng cai tổ chức Buổi giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2017 – 2018