Trung thu: Đêm Hội trăng rằm ngày Tết của thiếu nhi năm 2018.

Trung thu: Đêm Hội trăng rằm ngày Tết của thiếu nhi năm 2018.

Vào ngày này năm 1945 ngày nước nhà độc lập Bác Hồ của chúng ta đã viết thư chúc mừng các cháu thiếu niên nhi đồng vào dịp Tết trung thu năm ấy. Trong thư Bác đã viết Trung thu năm ngoái nước nhà còn bị áp bức, các cháu còn là một bầy nô lệ trẻ con mà Trung thu năm nay nước ta đã được tự do và các cháu đã thành những tiểu chủ nhân của một nước độc lập.


Danh mục:

Bài viết liên quan