Đồng Nọc Nạng là Di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc Gia

Đồng Nọc Nạng là Di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc Gia

Đồng Nọc Nạng, năm sự kiện 1928, địa điểm ấp 4 xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai. Bộ VHTT xếp hạng (nay là công nhận) là di tích Lịch sử năm 1991.

Di tích đồng Nọc Nạng là mộ lưu niệm do Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng để ghi lại chiến công quật khởi của nông dân Nọc Nạng.


Danh mục:

Bài viết liên quan