Đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh, xây dựng năm 1972, địa điểm ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Bộ VHTT xếp hạng là di tích Lịch sử năm 1998.

Đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh, xây dựng năm 1972, địa điểm ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Bộ VHTT xếp hạng là di tích Lịch sử năm 1998.

Đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 

Xây dựng năm 1972, địa điểm ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Bộ VHTT xếp hạng là di tích Lịch sử năm 1998.

Di tích được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng 9.300m2 với các kiến trúc chính như: Ngôi Đền thờ Bác, Nhà trưng bày, Hội trường và phòng làm việc, khu nhà ở và khu vườn được trồng nhiều loại cây do khách đến thăm viếng Đền thờ và trồng cây lưu niệm. Đặc biệt, trong khuôn viên di tích không thể thiếu được hồ sen - là một loại hoa luôn gắn với hình ảnh quê hương và tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Danh mục:

Bài viết liên quan