Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI

    Ban thường vụ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025                                         


Danh mục:

Bài viết liên quan