Hội thi "Nghi thức Đội TNTP Hồ Chi Minh" tỉnh Bạc Liêu năm học 2018-2019

Hội thi "Nghi thức Đội TNTP Hồ Chi Minh" tỉnh Bạc Liêu năm học 2018-2019

Đạt giải nhì, Hội thi "Nghi thức Đội TNTP Hồ Chi Minh" tỉnh Bạc Liêu năm học 2018-2019

Đạt giải nhì, Hội thi "Nghi thức Đội TNTP Hồ Chi Minh" tỉnh Bạc Liêu năm học 2018-2019


Danh mục:

Bài viết liên quan