Học sinh trương Tiểu học Vĩnh Bình C. Gương thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu

Học sinh trương Tiểu học Vĩnh Bình C. Gương thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu

Gương thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu 

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Vĩnh Bình C có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha của Nhung bỏ đi lúc em 3 tuổi, năm vừa tròn 7 tuổi mẹ em lấy chồng khác và từ đó đến nay không về. Nhung cùng em gái sống với bà ngoại, năm nay đã gần 70 tuổi lại mang bệnh tim. 3 bà cháu sống bằng sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng.

Gương thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu 

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Vĩnh Bình C có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha của Nhung bỏ đi lúc em 3 tuổi, năm vừa tròn 7 tuổi mẹ em lấy chồng khác và từ đó đến nay không về. Nhung cùng em gái sống với bà ngoại, năm nay đã gần 70 tuổi lại mang bệnh tim. 3 bà cháu sống bằng sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng.


Danh mục:

Bài viết liên quan