Chương trình lễ Tổng kết mái che sân trường 2020

Chương trình lễ Tổng kết mái che sân trường 2020

CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH MÁI CHE TRÊN SÂN TRƯỜNG NĂM 2020

 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH C

----------

 

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

- Văn nghệ

Trương Anh Giảng

2

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Trương Anh Giảng

3

- Báo cáo kết quả công tác vận động

Võ Sơn Em

4

- Phát biểu của lãnh đạo đến dự ( Nếu có )

 

5

- Trao quà cho học sinh nghèo, phát biểu của lãnh đạo Hội khuyến học

Nguyễn Đức Dũng

6

- Phát biểu kết thúc

Danh Sa Bít

 


Danh mục:

Bài viết liên quan