Hình ảnh hoạt động phong trào

Hình ảnh hoạt động phong trào

Tổ chức cho học sinh học tập các gương anh hùng liệt sĩ, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc di tích lịch sử Chùa Đìa Chuối

Tổ chức cho học sinh học tập các gương anh hùng liệt sĩ, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc di tích lịch sử Chùa Đìa Chuối


Danh mục:

Bài viết liên quan