CHUYÊN ĐỀ LỚP 4: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHUYÊN ĐỀ LỚP 4: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHUYÊN ĐỀ LỚP 4

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHUYÊN ĐỀ LỚP 4

“Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo” nhằm giúp học sinh phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung quanh. Các em được chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng của bản thân. Các em học sinh được trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè,... Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống và các năng lực cần thiết. Giáo dục chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực. Chú trọng việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

“Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo” coi trọng các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ của học sinh, về cơ bản là hoạt động mang tính tập thể trên tinh thần tự chủ cá nhân, với sự nỗ lực giáo dục giúp phát triển sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể. Đây là những hoạt động giáo dục được tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để học sinh trải nghiệm và sáng tạo. Điều đó đòi hỏi các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phải đa dạng, linh hoạt, học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là chính.

Năm học 2018-2019, Tổ 4+5 đã mạnh dạn viết chuyên đề “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động có quy định về nội dung chương trình và phương thức hoạt động, theo đó, tất cả giáo viên đều phải thực hiện một cách nghiêm túc.


Danh mục:

Bài viết liên quan