Thành tích hội thi nghi thức đội cấp huyện năm 2019

Thành tích hội thi nghi thức đội cấp huyện năm 2019

 Trường Tiểu học Vĩnh Bình C đạt giải nhì toàn đoàn tại hội thi Nghi thức đội ấp huyện cnăm học 2018-2019

Trường Tiểu học Vĩnh Bình C đạt giải nhì toàn đoàn tại hội thi Nghi thức đội cấp huyện năm 2019


Danh mục:

Bài viết liên quan