Công văn 396/UBND-KGVX của UBND tỉnh Bạc Liêu về tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp (Corona)

Công văn 396/UBND-KGVX của UBND tỉnh Bạc Liêu về tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp (Corona)

Toàn tỉnh Bạc Liêu tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Toàn tỉnh Bạc Liêu tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Danh mục:

Bài viết liên quan