Chùa Se Rey Vong Sa Chêk Meas (chùa Đìa Chuối), toạ lạc tại tại ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu,

Chùa Se Rey Vong Sa Chêk Meas (chùa Đìa Chuối), toạ lạc tại tại ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu,

Chùa Se Rey Vong Sa Chêk Meas (chùa Đìa Chuối) 

được xây dựng năm 1903, toạ lạc tại tại ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

         Chùa Se Rey Vong Sa Chêk Meas (chùa Đìa Chuối) được xây dựng năm 1903, toạ lạc tại tại ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm huyện Hòa Bình khoảng 9 km về hướng Tây – Bắc, nằm vùng nông thôn chuyên trồng lúa, có đường xe 4 bánh đi đến rất thuận tiện, trong khuôn viên trên 26.000 m2 theo kiến trúc nghệ thuật truyền thống phật giáo Nam tông của đồng bào Khmer gồm các công trình: Chánh điện, tăng xá, đài thích ca, trường học giáo lý, phước xá …ngôi chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo lễ hội truyền thống của người Khmer, là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Khmer như: ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán, và lễ hội truyền thống. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, Chùa Se Rey Vong Sa Chêk Meas – Đìa chuối là cơ sở để cán bộ cách mạng trú đóng và hoạt động.


Danh mục:

Bài viết liên quan